Начало » Отчетни книги и отчетна дейност от ЗУО
Отчетни книги и отчетна дейност от ЗУО 2019-01-18T17:43:26+00:00

Водене на отчетни книги за отпадъци от ЗУО

Eдно от неприятните и досадни задължения отнасящи се за отпадъците е, че определени адресати – фирми трябва да водят отчетни книги, които следва да водят хронологична информация за количеството, естеството и произхода на отпадъците.

При неизпълняване на разпоредбата за водене на отчетни книги за дейност с отпадъци от ЗУО санкциите са от 2 000 до 10 000 хил.лв.

Отчетните книги се заверяват на основание чл.44, ал.1 от ЗУО и чл.9, ал.1 от Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за водене на отчетни книги, както и реда за водене на публични регистри.

Целта е да се получи пълна и досотоверна информация чрез отчетни книги за отпадъците с отчетната дейност.

Водене на отчетни книги с

Водене на отчетни книги с „АМАКС-8“

„АМАКС-8“ ООД осигурява пълна консултация относно водене на отчетни книги  за дейност с отпадъците.

Моля, свържете се с нас както попълните и изпратите информацияонна карта и ние ще намерим най-евтиното и бързо решение за ВАС за попълване на отчетни книги.

Водене на отчетни книги за отпадъци от ЗУО